Wat zijn onze diensten?


De onderstaande diensten kunnen wij u leveren of ondersteunen. Staat een dienst er niet bij maar bent u benieuwd of wij deze wel kunnen leveren neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Projectontwikkeling

Als particulier een nieuw huis laten bouwen, uw bestaande huis laten verbouwen of als ondernemer een nieuw pand laten bouwen, bij MS engineering bent u aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor het ontwerp en de daarop volgende vergunningstekeningen en werktekeningen. Uiteraard met de nodige berekeningen die worden verlangd door de desbetreffende gemeente.

Bouwplantoetsing

MS engineering toetst, net als de gemeente, uw bouwplannen aan het bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverordening en overige wet en regelgeving. Om de doorlooptijd van uw vergunning aanvraag te versnellen kunnen wij uw plan op voorhand toetsen. In overleg met de gemeente worden de stukken hierna zodanig aangeleverd dat de vergunning met minimale tijdverlies wordt afgehandeld.

Bouwkostenadvies

Kosten spelen gedurende het gehele project een belangrijke rol. Het is van belang dat de kosten worden beheerst vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en de exploitatie. Wij kunnen voor u diverse werkzaamheden verrichten op het gebied van bouwkosten, waaronder het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken, NEN2580 metingen, ontwerpramingen of detailbegrotingen. Bovenstaande werkzaamheden verrichten wij zowel voor nieuwbouw als voor renovatie projecten.

Brandveiligheid

De kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid is groot binnen MS engineering. Brandveiligheid vormt een belangrijk deel van de bouwregelgeving. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van de brandveiligheidseisen wordt tegenwoordig steeds meer bij de gebruiker/ eigenaar van het bouwwerk gelegd. Ook het laatste Bouwbesluit 2012 heeft dit nog eens versterkt. Het is daarom raadzaam om al in het ontwerpfase uw plan te laten toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Zo kunt u indien nodig uw ontwerp aanpassen en voorkomt u hiermee extra kosten.

Gevelsanering Verkeerslawaai

Het drukke stadsverkeer kan uw woonplezier flink bederven. U kunt echter een groot deel van het lawaai ‘buiten deuren’ houden door de gevel van uw woning te isoleren. Gevelsanering houdt in, dat er bouwkundige aanpassingen aan de gevel worden verricht die het verkeerslawaai buiten houden. Door deze aanpassingen vermindert het verkeerslawaai in uw woning tot een streefwaarde van 38 decibel.

In 2000 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een lijst vastgelegd van woningen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie gevelsanering tegen verkeerslawaai, de zogenaamde A-lijst. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor gevelsanering moet het adres een woonbestemming hebben. De woning moet op de A-lijst staan en het geluidsniveau in de woning moet hoger zijn dan (afgerond) 43 decibel. U komt niet in aanmerking voor subsidie als er voor de woning subsidie voor woningverbetering is verstrekt na 1 januari 1989.

MSengineering levert sinds 2006 de voorlopige beeldadviezen en werkomschrijvingen voor de uitvoering van alle gemeentelijke geluidsaneringsprojecten van de A-lijst, in opdracht van Dienst Wonen, Zorg en Samenleving gemeente Amsterdam.
Overweegt u om geluidwerende voorzieningen aan te (laten) brengen?
Of wilt u weten of u recht heeft op subsidie?
Neem dan contact op met MS engineering, wij helpen u graag verder.
Voor meer informatie kunt u ook kijken bij www.wzs.amsterdam.nl

Bouwbesluit

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning kunnen wij uw schetsplan toetsen aan de bouwbesluit en aan de redelijke eisen van Welstand.

Bouwtekeningen

Uw oude bouwtekeningen kunt u bij MS engineering betaalbaar en snel laten digitaliseren.


Bouwkundig advies

Ook voor kleine bouwkundige vraagstukken kunt u bij ons terecht. U kunt ons bellen of mailen.